Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

mariquitadulce
3163 e380
Reposted fromoll oll viaagatojaa agatojaa
mariquitadulce
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaagatojaa agatojaa
mariquitadulce

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viascorpix scorpix

July 26 2017

mariquitadulce
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser

July 23 2017

mariquitadulce
mariquitadulce
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialady-fraser lady-fraser

June 13 2017

mariquitadulce
2237 0266
mariquitadulce
O tym, że mimo to do niczego nie mogę dojść. I nie mogąc do niczego dojść, starzeję się. O tym,  że nie umiem już z całego serca pokochać. Że nie czuję już takiego drżenia serca. Że nie wiem, na czym mi zależy. Staram się jak mogę, robiąc swoje, ale to się na nic nie zdaje. Mam wrażenie, że moje ciało jest coraz trwardsze. Że organizm po trochu sztywnieje, twardnieje od środka. Boję się tego.
— Haruki Murakami - Tańcz tańcz tańcz
mariquitadulce
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viascorpix scorpix
mariquitadulce
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix

May 21 2017

mariquitadulce
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viaagatojaa agatojaa
mariquitadulce

May 20 2017

mariquitadulce

"Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał."


Reposted fromlivhanna livhanna
mariquitadulce
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaagatojaa agatojaa
mariquitadulce
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viapareidolie pareidolie

May 04 2017

mariquitadulce
Reposted fromchich chich vialivhanna livhanna
mariquitadulce
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
mariquitadulce
'Mądra dziew­czy­na całuje, ale się nie za­kochu­je, słucha, ale nie wie­rzy, od­chodzi, za­nim zos­ta­nie porzucona. '  
-Marilyn Monroe    
— Tak, żebym pamiętała, że byłeś.
mariquitadulce
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromlovvie lovvie viabe-awesome-today be-awesome-today
mariquitadulce
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl